Erdélyi Riport » Portré » 2. oldal

A magam idegenségét éltem meg

A családjával Norvégiában élő KUN ÁRPÁD költő, prózaíró 2013-ban megjelent nagyregénye, a Boldog Észak mind az olvasók, mind a kritikusok körében sikerkönyvnek bizonyult, 2014-ben elnyerte az Aegon Művészeti Díjat. A Várad folyóirat Irodalmi Törzsasztalának márciusi vendégével Szilágyi Aladár beszélgetett.


TOVÁBB

A Pece-partról az OSZK-ba

Amikor végigsétál a Főutcán, bizony rátapadnak a leányszemek. Úgy 28 évesnek néz ki, pedig lassan a negyvenet tölti, tudományos karrier van mögötte és előtte, de ha ezt mondják neki, csak mosolyog. Az Országos Széchényi Könyvtár tudományos igazgatója, egyetemi oktató, irodalomtörténész, komparatisztikával, 20. századi irodalmi kultuszkutatással és kánonelmélettel foglalkozik. Dr. BOKA LÁSZLÓ portréját Nagyváradon igyekezett megrajzolni Simon Judit.

TOVÁBB

„Az a jó, ha te magad válsz trenddé”

PÓCS PÉTER grafikus, plakáttervező műveiből Nagyváradon nyílt júliusban kiállítás a Bihar Megyei Könyvtárban. Az Albániában tartózkodó művész nem tudott eljönni a vernisszázsra, viszont sikerült skype-kapcsolatba lépnünk vele. Szilágyi Aladár interjúja.

TOVÁBB

Rengeteg elvarratlan szálam van

Vörös István költő, író, drámaszerző sokoldalú irodalmár. Poézist művel a haikutól a gyermekverseken át a verses regényig. Elégiái, zsoltárai, játékos parafrázisai, közéleti lírája mellett ír novellát, drámát, a cseh irodalom alapos ismerője, fordítója, egyetemi előadó. A Törzsasztal sorozat vendégével Szilágyi Aladár beszélgetett.

TOVÁBB

Az úton, amelyen még lépegetek

Bár nehezülő járása miatt ritkábban mozdul ki otthonról, lehetetlen nem észrevenni, ha megjelenik valahol. A hajdani erdélyi nagyasszonyokra emlékeztető jelenség. Sudár lénye 92 esztendős korára is megőrzött valamit fiatalságának energiáiból, szelleme friss és fáradhatatlan. Szilágyi Aladár portréja CSERNÁK EMÍLIA nagyváradi tanárnőről.

TOVÁBB

Új alternatíva kell a baloldaltól

Nagyváradon tartott előadást Kádár és ellenzéke(i) címmel FÖLDES GYÖRGY, a Szabad Sajtó Alapítvány egykori elnöke, , a Politikatörténeti Intézet főigazgatója, akit mindenekelőtt az általa vezetett intézet aggasztó helyzetéről faggattunk. Szilágyi Aladár interjúja.

TOVÁBB

A költészet tücsökhangjai hozzák az igazságot

Felsorolni is hosszú volna, hogy a nagyváradi Törzsasztal októberi vendége, SZILÁGYI ÁKOS költő, író, esztéta a literatúra művelése mellett mi mindennel foglalkozik: szerkesztő, egyetemi tanár, politológus, filozófus, történész, az orosz élet és lélek kutatója. Szilágyi Aladár interjúja.


TOVÁBB

„A vizeletünkön éreztük, ebből baj is lehet”

Élénken emlékszem, mennyire meglepődtem, amikor budapesti alma materemben, történelemórán az 56-os forradalmat tanultuk. A köztudatban élő egysíkú képhez képest összetettebb történet sejlett fel. Olyan kép, amit azóta sem sikerült részleteiben megismernem. Ezért is volt érdekes feladat az 56-os kolozsvári események egyik átélőjével, alakítójával, KOCZKA GYÖRGGYEL beszélgetni. Tasnádi-Sáhy Péter írása.

TOVÁBB

Csak izgalmas és unalmas színház létezik

1954-ben született. 1978-ban végzett a Szentgyörgyi István Színművészeti Főiskolán, Marosvásárhelyen. Azóta a temesvári társulat tagja, számos darab szereplője, rendezője. 2005-ben Pro Cultura Timisiensis, idén pedig Bánffy Miklós díjjal tüntették ki. DUKÁSZ PÉTER színművésszel Tasnádi-Sáhy Péter beszélgetett.


TOVÁBB

Nincs közös erkölcsi tradíció

Úgy véli, az identitáskeresés időszakát éljük. A kommunista diktatúra rendetlenséget hagyott maga után, az emberek keresik az egyensúlyt hagyomány és modernitás között. Édeshármas címmel megjelent új regényében, túl az izgalmas cselekményen, e kettősség összeegyeztetésének lehetőségeit taglalja. SZÁNTÓ T. GÁBOR írót, költőt Simon Judit kérdezte.

TOVÁBB