Ég veled, liberális párt!

2016. 04. 16. 17:06

Hosszas keresgélés után a Nemzeti Liberális Párt talált egy olyan jelöltet a bukaresti főpolgármesteri tisztségre, akinek a szerepeltetése teljesen értelmetlenné teszi a párt nevében a liberális jelzőt. Simon Judit jegyzete.

 

Hatalmas viharokat kavar, hogy a Nemzeti Liberális Párt (PNL) Marian Munteanut jelöli Bukarest főpolgármesteri tisztségre. Számtalan pró és kontra elemzés, írás lát napvilágot, neves értelmiségiek, párton belüli személyiségek szólítják fel az alakulat vezetését, hogy hívja vissza jelöltjét. Muntenu személyén túl, akit vagy megválasztanak a főváros első emberének vagy sem, ami érthetetlen, az a magát továbbra is liberálisnak nevező alakulat pálfordulása. A korábban kettévált (PNL és PDL) majd újra Nemzeti Liberális Part néven újraegyesült alakulat keresi a helyét a politikai palettán. Közelednek a választások, nevesíteni kell a jelölteket, szavazótábort kell toborozni, miközben a liberálisok részben belső vitákkal, részben a lakosság érdektelenségével találják szembe magukat. Az ideológiák, a jól körvonalazott értékrendek rég eltűntek a romániai politikai életből, gyakorlatilag a szavazók személyekre, retorikára voksolnak. A PSD ügyesen megkaparintotta a politikai paletta szinte minden szegmensét, kedvezni próbál minden társadalmi rétegnek, a nagyvállalkozóktól a nyugdíjasokig, a külföldi befektetőknek és a bérből és fizetésből élőknek, nem utolsó sorban az EU-nak és a NATO-nak.

A magukat liberálisoknak nevezők észrevették, hogy egyedül a szélsőséges nacionalista szegmens maradt üresen a palettán. Az Európa- és Amerika-ellenesség, az idegengyűlölők markáns személyiségei eltűntek a közéletből, vagy alig hallatszik a szavuk. Gorghiuék azokhoz a választókhoz szólnak, akik boldogan voksoltak annak idején a PRM-re vagy a PUNR-re. Mivel a deklaráltan szélsőséges nacionalisták kiszorultak a törvényhozásból, az összeesküvés-elméleteknek hitelt adókat, a kül- és belföldi ellenségeket vizionálok tömegét próbálják becsatlakoztatni.

Az Alina Gorghiu és Vasile Blaga társelnökök vezette, újraegyesült párt már több jelét adta annak, hogy milyen irányba kezd el politizálni. A hozzá közel álló médiumok és médiasztárok elkezdték mintegy rehabilitálni a Vasgárdához csatlakozott, annak eszmeiségét maguknak valló értelmiségieket a közvélemény előtt. Közben hevesen bírálták a legionáriusokat megbélyegző, ideológiájának népszerűsítését tiltó törvényt.

A PNL deklaráltan Vasgárda-szimpatizáns tévésztárt jelölt a közszolgálati televízió igazgatótanácsába. Amikor a romániai magyar képviselők a törvényhozásban tiltakoztak a jelölés ellen, a liberális szónok egy vasgárdista költő versével válaszolt.

A párt legutóbbi lépése Munteanu jelölése a főpolgármesteri tisztségbe. Nagy nézettségnek örvendő televíziós csatornák főműsoridőben szerepeltetik Munteanut, mint a civil társadalom képviselőjét, a haza hősét, a románság megmentőjét, a nemzeti szuverenitás őrét, aki azért küzd, hogy Románia megszabaduljon a „gyarmatosítóktól”, az idegen befolyástól.

Úgy viselkedik a magát még mindig liberálisnak nevező alakulat, mintha nem venné észre a neve és politizálása közötti diszkrepanciát. Vagy a Gorghiu, Blaga páros nem törődik vele. Számukra az tűnik fontosnak, hogy vezetésük alatt megerősödjön a párt.

Az 1990-es évek rendszerellenes tüntetéseinek vezéralakja, akit Miron Cosma bányászai félholtra vertek, furcsa politikai pályát futott be: csatlakozott Virgil Măgureanu volt titokszolga főnökhöz, alapított egy, a Vasgárda, más néven Mihály Arkangyal Légiója eszméit felelevenítő pártot, politizált a Funar nevével fémjelzett PUNR-ben, aztán eltűnt a politikai életből. Egyetemi tanár lett, doktori címet szerzett és a civil szférában tevékenykedett tovább, de lépésnyire sem távolodott el a nacionalista, teokratikus, idegengyűlölő eszméktől, az Európai Unió ellenes retorikától. Kidolgozott egy alkotmánytervezetet, amely szerint mindent és mindenkit az államfőnek rendelne alá, többek között a parlamentet és a kormányt, továbbá mindenről népszavazássással kellene dönteni. Munteanu minden ötlete nyilvános, olyan honlapokon jelenik meg, melyek finoman fogalmazva is szélsőségesen nacionalisták.

Az abszurd határát súrolja, hogy Miron Cosma a támogatásáról biztosította az egykori diákvezért, akinek annak idején a lefejezését sem tartotta volna túlzásnak.

Számos politikai elemző, román értelmiségi véli mérhetetlenül károsnak Munteanu és általa a szélsőséges megnyilvánulások megerősödését, figyelmeztetnek arra, hogy a nacionalizmus, az idegengyűlölet rontja az ország így sem túl fényes arculatát. Rámutatnak, hogy uniós ország lévén, Románia nem engedheti meg magának, hogy szembehelyezkedjen az európai iránnyal. Igaz, tőlünk picit nyugatabbra látunk példát arra, hogy van igény erre a szembehelyezkedésre.

Gorghiu kiáll a jelöltjéért és ezáltal a nacionalista politika megerősítéséért, Blaga mélyen hallgat, igaz, neki most éppen a DNA-nál kell magyarázkodnia.

A munka sikeresnek bizonyul, egyre több idegengyűlölő, antiszemita poszt jelenik meg a közösségi oldalakon. Tekintve, hogy Bukarest „királycsináló” is lehet a romániai közéletben, komoly veszélyt rejt magában a PNL hatalomra törése.

Hölgyeim és uraim! Baj van.Ossza meg másokkal is!Szóljon hozzá!